Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi ( Business Plans-P&L-Budgets)

BigBiz Danışmanlık Yıllık bütçenizi oluşturup, bu bütçeye ulaşmak için yapmanız gereken işleri belirlediğiniz "İş Plan"larınızı oluşturmada sizlere önemli desteklerde bulunacaktır. Desteklerin neler olduğunu öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Stratejik Planlama için adımlar şunlar olmalıdır.

1- Öncelikle Sektörel Analiz ve Marka Konumlandırma sayfasında anlatıldığı gibi , pazarın büyüklüğü, dinamikleri, Şirket ve Rakip S.W.O.T çalışmaları ile zayıf, güçlü yönlerin belirlenmesi, fırsat ve tehlikelerin farkına varılması sağlanmalıdır.Böylece Markanın mevcut konumu belli olur.

2- Yapılacak yönetim toplantıları sonucunda eldeki tüm verilerin ışığında Markayı konumlandırmak istediğiniz hedef nokta belirlenir.

3-Hedeflere ulaşmayı sağlayacak finansal veriler oluşturularak, her bir şube/birim/restoran/merkez mutfak/fabrika vb.. için P&L ler hazırlanır ve Merkez Ofis de dahil olmak üzere tüm gelir ve giderlerin yer aldığı Bütçe kesinleştirilmiş olur.

3- Ardından hedeflere uygun Ana Şirket Stratejileri oluşturulur.

3- Şirketin tüm departmanlarının hedef ve İş planları, Ana Şirket Stratejilerini destekleyecek şekilde dizayn edilmelidir.

4- Tüm birimlerin aylık olarak İş Planlarına uygun hareket edip etmedikleri, hangi aşamada oldukları sürekli takip edilir.