Etkin Satış Ekibi Oluşturma

Doğru Ekip

Hedefleri belirlemek kadar, hatta belki ondan da önce, sizi hayallerinize ulaştıracak doğru profesyonellere ihtiyaç duyarsınız. Öncelikle bu profesyonelleri otobüsünüze bindirdiğinizde, otobüsün nereye gideceği hayalini netleştirmek daha doğru ve kolay olacaktır.

Devam

Amaç  Satış Başarınızı ve Yatırım Geri Dönüş Hızınızı arttırmak olduğuna göre Etkin Satış/Operasyon ekibi oluşturmak her şirket için 1. derecede önceliklidir.

Satış ekipleri, müşteriyi bağlamakta en etkili olan yol olmaya devam etmektedir. Ama aynı zamanda en pahalısıdır da. Ve daha azla daha çok şey başarmak zorunda olunan bir pazarda, şirketlerin satış ekibi gelirlerini maksimize etmeleri gerekmektedir. BigBiz, satış organizasyonunuzun en efektif şekilde çalışmasına ve doğru saha taktiklerini belirlemesine yardımcı olur.

Düzenli ve sürekli gelişim, büyük satış ve pazarlama organizasyonlarının ayırt edici özelliklerindendir. Fakat, pazar, müşteri, rakip ve şirket ortamlarının durumu bazı zamanlarda strateji ve yeterlilikler konusunda daha dönüşümsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyar..

BigBiz satış ve pazarlama yöneticilerine önemli gelişim olanaklarını fark etmeleri, satış ve pazarlama stratejilerini belirlemeleri, ve gerekli değişiklikleri – ki bu değişiklikler müşterilerimizin gelirlerini %2-10 veya daha fazla oranda düzenli olarak arttırır – konusunda yardımcı olmaktadır.

Dönüşüm risklerini en aza indirip ve yeni yaklaşımları kabul ederken, satış ve pazarlama stratejilerini ve yeterliliklerini de nasıl dönüşüme uyarlayabileceğinizi görmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

BigBiz hizmetleri size aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • Satış ekibinizi bir rekabet avantajı kaynağına dönüştürmek, böylece organizasyonun müşterilerin gözündeki değerini gözle görülür biçimde arttırmak için yardımcı olmak.
  • Önemli gelişim imkanlarını ve mevcut yeterlilikleri inceleyerek, hedeflere en kısa zamanda ulaşmayı sağlayan yol haritasının geliştirilmesi ,
  • Müşterinin içgörüsünü ortaya çıkarmak ve segmentasyonu, değer önerisini, satış ekibi yapısını ve kanallarını ve hedef pazarlarda önemli gelişim olanaklarını yakalayacak süreç ve stratejileri belirlemek,
  • En iyi satış ekibi organizasyonuna karar vermek ve en en uygun maliyeti hedeflemek.
  • Doğru insanları doğru görev ve bölgeye yerleştirmek amacıyla yeterlilikleri tasarlamak ve değerlendirmek.
  • Doğru yetenekleri geliştirmek ve doğru davranışları geliştirmek amacıyla hedefleri, ödülleri, raporları, işe almaları, eğitimleri ve denetimleri birbirleri ile koordineli hale getirmek.
  • Değişimi sağlamak ve devamlı olarak performansı geliştirmek için satış ve pazarlama operasyonlarını oluşturmak ve etkinliklerini birleştirmek.
  • Satış ekibi ve pazarlama değişimi ile ilgili dönüşüm maliyetlerini tahmin etmek ve proaktif olarak minimize etmek.