Efektif Çalışma Sistemleri

Özellikle Satış ve Operasyon departmanlarının efektif çalışmalarını sağlamak, şirketin verimliliğini arttırmada ilk adımlardan biri olmalıdır.

Ekip yöneticileri şirketin bir sistematiği yok ise; kendi deneyimlerine dayalı bir çalışma ve takip sistematiği yürütürler. Ancak bu sistematikler yöneticiden yöneticiye değişmemeli ve Dünya standartlarındaki uygulamalar benimsenmelidir ki istenilen verimlilik seviyesine ulaşılabilsin.

Çalışma sistemlerinin efektif olabilmesi için;

Ziyaret / Rut planlarının hangi amaca hizmet edeceği, bu amacın nasıl gerçekleştirileceği ve sonrasında takibin kim tarafından ve nasıl yapılacağı belirlenmiş olmalıdır.

Genel trend yöneticilerin hep alışık olduğu gibi; şubelerin lokasyonuna göre, Pazartesiden Pazara bir şube ziyaret planı çizilir, şubeler ziyaret edilir ve o anda tüm eksikleri giderilmeye çalışılır. Ancak bu sistematik artık gerekli verimliliği ve başarıyı sağlamamaktadır.

Bunun yerine Neden?, Nereye? , Ne için?... gidiyorum sorularına cevap veren bir planlama yapılması daha tercih edilen bir yöntem olmuştur. Aynı hazırlıksız yapılan toplantıların efektif olmaması gibi yukarıdaki 3 soruya hizmet etmeyen çalışma sistemleri de efektif değildir.

Bölge Müdürünün günlük ve haftalık planının aşağıdaki gibi olması gerekir:

Yukarıdaki sistemde bölge müdürü broşür dağıtımında eksik kaldıklarını düşüündüğü şubelerine dağıtım ziyareti planlamış veya stok yönetiminde başarısız olan şubeleri için stok sayımı koymuş haftalık planına. Burdan da anlaşılacağı gibi; kendisine bağlı şubelerin ihtiyaçlarını belirleyerek o ihtiyaçlara göre, eksik olan yönlerini geliştirmek amaçlı bir haftalık plan çizmiş kendine. Bu doğrultuda çalışıldığında sonuç almaya başlaması çok muhtemeldir.

Bu efektif çalışma sistemlerinin kurgulanması, nasıl uygulanacağı veya ekiplerin takip yöntemlerinin nasıl olması gerektiği konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.