İş Geliştirme (Bölge analiz, ROI,Lokasyon planlama, mimari..) Prosesleri

Bölge Analizi ve Önemi

"Yeni bir şube açmak istiyorsunuz, ancak nerede açarsanız yüksek satış elde edip, yatırımınızı hızla geri alabilirsiniz?" İşte bu soruya vereceğiniz doğru cevap, büyümenizde en önemli anahtarınız olacaktır.

Bölge Analizi bu sorunun doğru cevabıdır. Bölge Analizi yapılırken öncelikle yeni şube açılması düşünülen bölge; harita üzerinde belirlenir.

Nüfus yoğunluğu, trafiğin akış yoğunluğu ve rakip yerleşimlerine göre açılması gereken caddeler belirlenir.

Bu caddeler merkez kabul edilerek; şubenin servis vereceği / hitap edeceği alan bir daire içine alınır. Bu daire içindeki alan mahalle bazında parçalara ayrılarak incelenmeye başlanır.

Devam

Yeni şube açmak için yapılan faaliyetlerin tamamını İş Geliştirme başlığı altında topluyoruz.

Bu faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Stratejik Planlama ve Bütçe bölümünde anlatıldığı üzere belirlenen yeni şube açılış hedeflerine uygun şekilde açılışların yapılabilmesi için , şube açılacak bölgelerin analizlerinin yapılması

2-Aylık tahmini satışların belirlenmesinin ardından; P&L ( kar ve zarar ) ve ROI (yatırım geri dönüş ) hesaplamalarının hazırlanması

3- İşin gerekleri ve Rakip konumlandırmalarını da gözönünde bulundurarak alternatif lokasyonların bulunması

4- Lokasyonun her açıdan ( baca, ruhsat vb..) uygunluğunun kontrolü sonrası gerekli pazarlıklar da yapıldıktan sonra kiralamanın yapılması

5- Lokasyonun rölevesinin alınarak , yerleşimin çizim üzerinde oturtulması,

6- Standartlar kitabına uygun çalışan, onaylı mimarlık ofislerinden alınacak tekliflerinin değerlendirilmesi ve uygulayıcı firmaya karar verilmesi,

7- Mimari sürecin doğru uygulandığından emin olmak için kontrollerin yapılması

Bu arada şubenin mimari sürecinin tamamlanması ile İş Geliştirme faaliyetleri tamamlanmış olur.

Ancak mimari süreç devam ederken; operasyon ve pazarlama birimlerinin , şubede çalışacak personelin seçimi ve eğitimi ile şubenin açılacağının duyurulması ve açıldıktan sonra hafta hafta yapılacak pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve materyallerinin hazırlanması faaliyetlerini yürütmesi gerekir.

BigBiz'in bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak İş geliştirme sisteminizi kurmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.