Olgunluk

Markanız büyümeye ve gelişmeye devam etmelidir!

Büyük ve başarılı markalar aynı şeylere inanan, işini aynı düşünce ve davranış prensipleriyle yöneten insanlardan oluşur. Bu kişiler sadece “iyi” ile yetinmezler.

İşlerini mükemmele dönüştürmek için hep neyi daha iyi yapabiliriz diye düşünen bu ekibin her sohbet ve kararı;  firmanın potensiyel ve var olan müşterilerinin kafalarında ve gönüllerindeki  gerçek ve algılanılan imajını nasıl zenginleştirileceği üstünedir.

Herkes mükemmel müşteri memnuniyeti yaratmaya odaklanmıştır.

Müşteri memnuniyeti sık sık ölçülür ve müşterilerden alınan geri bildirimler ışığında yapılacak değişikliklere karar verilir.

Franchise sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi müşteriden gelen feedbacklerle doğru orantılıdır.

Herkes, müşterinin  markanın temsilcileri ile iş yapmadan önce , sırasında ve sonrasında nasıl hissettiğiyle ilgilenen bir ekonomide iş yaptığının farkındadır.

Franchisee ve franchisorun tüm bireylerinin oluşturduğu bu büyük takım,  birbirini dinleyen, birbirine saygı duyan ve  işbirlikçi iletişime sahiptir.

Bu sayede herşey müşterilerin markaya daha bağlı, daha çok alışveriş yapan, daha memnun hale gelmesine yardımcı olur.

Marka olarak pazarın ve rakiplerimin büyüme hızından daha büyük bir hızda büyümeye kararındadırlar.

Tüm bunların ötesinde, bu işteki her birey müşteri odaklı yaklaşım yaratma ve devamlılığını sağlamada karalıdır.

Her birey, bölüm ve takım , kar ve büyümenin anahtarının müşterilerin markanızla iş yaptıklarında hangi duyguları yaşamak istediklerinin bilgisiyle çalışır.

Bu firmalar iyi eğitilmiş ve gelişmiş takım üyelerine sahip olarak , işlerinin memnun, bağlı ve sık kullanıcılar yaratmak ve bunları muhafaza etmek olduğunu bilir, inanır ve buna göre haraket eder.

Bütün pazarlama aktiviteleri ve müşteri hissiyatını anahtar faktör olarak merkeze koyar ve sistemlerini buna uygun olarak yönetirler.

Herşey s.m.a.r.t hedefler  üzerine kurulur ve ölçümlenir.

Kişisel hedefler şirketin hedefleriyle paraleldir.

İyi ile yetinmeyip mükemmele giden yolun  disiplinli ve sistematik çalışma gerektiği bilirler.

BigBiz Danışmanlık; firmanızın Olgunluk Dönemine gelmesi konusunda size destek vermek üzere hazırdır. Bizimle irtibata geçmek için info@bigbiz.com.tr adresini kullanabilirsiniz.